چگونه محمد جواد ظریف شروع کرد؟

زندگی وزیر محبوب محمد جواد ظریف را در اینفوگرافی زیر مشاهده می نمایید:

محمد جواد ظریف

محمد جواد ظریف


هانس جی مورگنتا در کتاب “سیاست میان ملت ها” ذیل عناصر قدرت ملی با ذکر مواردی نظیر جغرافیا، منابع طبیعی، توان صنعتی، آمادگی نظامی، جمعیت، منش و روحیه ی ملی و…، مهم ترین عامل قدرت ملی را کیفیت دیپلماسی می داند و در ادامه می نویسد: می توان گفت سایر عوامل تعیین کننده ی قدرت ملی به منزله ی مواد خامی هستند که قدرت ملی از آن به وجود می آید.کیفیت دیپلماسی یک دولت همه ی آن عوامل متفاوت را به صورت مجموعه ای منسجم ترکیب می کند ، به آنها جهت و وزن می دهد، و با دمیدن روح قدرت بالفعل در آن ها امکانات بالقوه و خفته ی آنها را بیدار می کند. هدایت امور خارجه ی یک دولت توسط دیپلمات ها در دوران صلح از نظر قدرت ملی همانند اعمال استراتژی و تاکتیک های نظامی توسط رهبران نظامی در دوران جنگ است.
دیپلماسی، هنر مرتبط ساختن عناصر قدرت ملی به موثرترین شکل با آن گروه از ویژگی های شرایط بین المللی است که مستقیما به مناقع ملی مربوط می شوند. وی با بیانی هشدار گونه معتقد است که دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است، همان گونه که روحیه ی ملی جان آن است. اگر بینش آن کاستی یابد، قدرت داوری اش دچار نقصان می شود، و اراده اش تضعیف می گردد، در این صورت هیچ یک از امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خود کفایی در مواد غذایی، مواد خام و تولید صنعتی، آمادگی نظامی، تعداد و ویژگی های جمعیتی در دراز مدت چندان به کار ملت نخواهند آمد. ملتی که بتواند به داشتن همه ی این امتیازات ببالد، اما دیپلماسی مناسب با آن ها را نداشته باشد، ممکن است از طریق وزنه ی خالص سرمایه ی طبیعی اش به موفقیت های موقت نائل شود، اما در دراز مدت با به کار انداختن ناقص، ناپیوسته و مسرفانه این سرمایه ی طبیعی در راه اهداف بین المللی اش، آن را بر باد خواهد داد.
برای اطلاعات بیشتر می توانید اینجا کلیک کنید.

یک دیدگاه روی “چگونه محمد جواد ظریف شروع کرد؟

  • ضمن تشکر . اگر همه وزرای. وکلا و …….. تحصیلات و درایت این وزیر را داشتن و پلهای ترقی را یکی یکی و به دلیل داشتن لیاقت کسب میکردن الان ما صدها امیر کبیر داشتیم وچه بسا از اروپاییها هم جتو تر بودیم

دیدگاه خود را اینجا وارد کنید

وارد کردن نام و ایمیل شما الزامی است